Jednym z priorytetów przyjętych do realizacji w tym roku szkolnym przez Zespół ds. Promocji Zdrowia, jest profilaktyka zdrowia psychicznego.

W związku z tym, w ramach naszych działań, przygotowana została prezentacja skierowana do rodziców, pod tytułem „Smutek ma różne oblicza”. Materiały w niej wykorzystane pochodzą ze strony Ministerstwa Zdrowia. Rodzice indywidualnie podejmowali decyzję, czy obejrzą tę prezentację sami czy wspólnie z dzieckiem. Z wyżej wymienioną prezentacją zostali zapoznani również nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni  szkoły.