Historia

Prezentacja - Historia Orderu Uśmiechu

Historia Orderu Uśmiechu sięga bardzo, dawnych czasów.

Wszystko zaczęło się od przygód bohaterów bajki „Jacek i Agatka” Wandy Chotomskiej.

W szpitalu rehabilitacyjnym w Konstancinie, gdzie do małych pacjentów w odwiedziny przyjechała Wanda Chotomska, w czasie rozmowy o zabawnych przygodach Jacka i Agatki, pewien chłopiec stwierdził, że Jacek powinien otrzymać medal.

Wanda Chotomska opowiedziała o pomyśle chłopca w wywiadzie, który ukazał się w „Kurierze Polskim” w 1967r.

Pomysł bardzo spodobał się dziennikarce Zofii Zdanowskiej, która podzieliła się tą informacją z redaktorem Włodzimierzem Karwanem, a on postanowił stworzyć odznaczenie przyznawane dorosłym przez dzieci, gdyż oni sami najlepiej potrafią ocenić i docenić osiągnięcia i sukcesy dorosłych.

Decydujący głos należał jednak do dzieci. To oni sami mieli zadeklarować czy chcą przyznawać takie odznaczenie i jak powinien wyglądać przyznawany przez nich order.

Wszelkie zgłoszenia należało przysyłać do redakcji „Kuriera Polskiego”.

Pomysł, tak bardzo się spodobał, że do redakcji listonosze przynosili worki pełne listów, w których dzieci wyrażały swoją radość i zadowolenie z powstałego pomysłu, a także przysyłały projekty z logiem orderu.

Jury pod przewodnictwem Szymona Kobylińskiego, miało bardzo duży kłopot z wybraniem najładniejszego pomysłu. Najlepsze okazało się uśmiechnięte słoneczko, narysowane przez 9-lenią Ewę Chrobak z Głuchołaz, które do dziś znajduje się na Orderze Uśmiechu.

Z czasem zaczęły przychodzić listy od dzieci, w których zgłaszali swoich kandydatów z całego świata, do odznaczenia Orderem Uśmiechu. Opisywali ich osiągnięcia, sukcesy, nagradzali za dobrą pracę. Listów było bardzo dużo, każdy trzeba było przeczytać. Powołano do tego specjalną i godną zaufania Kapitułę Orderu Uśmiechu, której przewodniczącą została Ewa Szelburg –Zarembina.

W 1979 r. sekretarz generalny ONZ nadał Orderowi Uśmiechu rangę międzynarodową.

W 1992r. Kapituła Orderu Uśmiechu decyzją sądu została zarejestrowana jako stowarzyszenie.

Obecnie przewodniczącym Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu jest Marek Michalak, jednocześnie najmłodszy dorosły odznaczony Orderem Uśmiechu.

ŹRÓDŁO: http://www.orderusmiechu.pl