Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych (e-Dziennik)? - Instrukcja

W przypadku utraty dostępu do dziennika elektronicznego w pierwszej kolejności należy skorzystać z odnośnika umieszczonego w oknie logowania „Przywracanie dostępu do konta”. W kolejnym kroku proszę wpisać prywatny adres e-mail (nie login) zgłoszony do szkoły, na który wcześniej były wysyłane dane logowania do PUO. Jeśli w otrzymanych wiadomościach (od: Centralny Rejestr Użytkowników VULCAN) pojawią się NOWE loginy dla rodzica/opiekuna/ucznia (zgodne z imieniem i nazwiskiem), to należy utworzyć dla nich NOWE hasła wykorzystując odnośnik-link aktywacyjny przypisany do każdego konta.  Dotychczasowe loginy należy także ponownie aktywować. Następnie proszę  sprawdzić, który z LOGINÓW (dotychczasowy czy nowy) daje dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego i ewentualnie stołówki iOpłaty (jeśli dziecko korzysta z obiadów i złożona została deklaracja do intendenta).

Bardzo ważne!

  • Logowanie do e-dziennika  jest możliwe TYLKO przez Platformę Usług Oświatowych - PUO: https://edukacja.olsztyn.eu/
  • Wiadomości z loginami do PUO z Centralnego Rejestru Użytkowników VULCAN, w zależności od pory dnia, mogą pojawiać się u odbiorcy w czasie do kilkudziesięciu minut!
  • Jednostka macierzysta (np.PM36, SP06 itp.) podana w wiadomości z Centralnego Rejestru Użytkowników VULCAN nie ma znaczenia.
  • Linki aktywacyjne ważne są 24 godziny!
  • Wszystkie czynności najlepiej jest wykonać w przeglądarce internetowej w komputerze/laptopie (nie w smartfonie lub tablecie).
  • Logowanie przez stronę portal.librus.pl do e-dziennika NIE JEST MOŻLIWE!

Gdy dostęp do PUO mimo wykonanych zalecanych czynności nie zostanie przywrócony proszę skontaktować się z sekretariatem szkoły (zalecana forma: e-mail).

 

Platforma Usług Oświatowych