Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego dziecka. Dbałość o zdrowie ucznia to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa.

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu profilaktyczno-wychowawczego naszej szkoły. Realizujemy treści prozdrowotne, uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te koncentrują się na profilaktyce zdrowotnej, zarówno fizycznej, jak i psychicznej.