W marcu uczniowie klas IIc, IId oraz Vb i IVc wzięli udział w kolejnej edycji odbywających się cyklicznie w naszej szkole warsztatów „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Głównym celem warsztatów było rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania i propagowanie aktywnego stylu życia.

W trakcie warsztatów dzieci zostały zapoznane z zasadami zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Miały też możliwość przedstawienia swoich pomysłów na codzienne ćwiczenia fizyczne czy jadłospis zgodny z omówionymi wspólnie zasadami zdrowego odżywiania.

Zajęcia zostały zakończone wykonaniem prac plastycznych przedstawiających talerz witamin i piramidę żywienia.