Powrót do Pedagog

Od pedagoga można oczekiwać:

 • rozmowy na temat zgłaszanych problemów,
 • pomocy w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej,
 • fachowej diagnozy przyczyn trudności,
 • porady w zakresie możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w danej dziedzinie, dyskrecji.

Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie, coś Cię niepokoi,
 • masz problemy w nauce,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Podstawowe problemy, jakimi zajmuje się pedagog, to:

 • pomoc uczniom, którzy mają problemy w nauce (ustalenie przyczyn kłopotów, w razie potrzeby kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne), porady dotyczące sposobów uczenia się, pracy w domu itp.,
 • porady dla rodziców, mających problemy rodzinne (rozmowy wspierające, informacje o instytucjach i placówkach, gdzie można uzyskać fachową, pomoc itp.),
 • pomoc wychowawcom i nauczycielom w sprawach wychowawczych,
 • porady dotyczące rozwiązywania indywidualnie zgłaszanych trudności,
 • wsparcie i pomoc dla uczniów zdolnych,
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych,
 • organizacja zajęć integracyjnych i profilaktycznych,
 • pomoc materialna i finansowa.