Powrót do Psycholog

SERDECZNIE ZAPRASZAM I ZACHĘCAM PAŃSTWA

do skorzystania z porad i konsultacji psychologicznych,

w sprawach dotyczących Państwa dziecka.

Za pośrednictwem Librusa: Anna Serbeńska (psycholog szkolny)

Telefonicznie: 89 533 12 70 (wew. 23)

Osobiście: po wcześniejszym umówieniu przez telefon lub Librusa

Warto zasięgnąć konsultacji u psychologa gdy dziecko:

  • ma trudności w nauce szkolnej, przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
  • bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się
  • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami: bywa agresywne, wybuchowe
  • nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej
  • istnieje podejrzenie, że sięga po substancje psychoaktywne (narkotyki, alkohol, używki)
  • ucieka w świat wirtualny, np. Internet, gry
  • doświadczyło trudnej życiowej sytuacji

a także zawsze wtedy, gdy... 

  chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.

PSYCHOLOG SZKOLNY
Anna Serbeńska