2 czerwca w naszej szkole odbyło się przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy Vc i Vd, pt. Tolerancja, które organizowane było w ramach działań kształtujących u uczniów postawę otwartości i szacunku do innych osób.

Wpisuje się ono także w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, a zwłaszcza punkt drugi Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Jest też jednym z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej szkole - przemoc w dużej mierze bierze się z niezrozumienia drugiego człowieka i strachu przed jego innością. Priorytetowym celem przedstawienia było więc uświadomienie uczniom, że inny nie znaczy gorszy i nie należy się go bać.Opiekunowe:
Paulina Domitrz
Katarzyna Kur
Maja Makiełkowska