W tym  roku  listopad to czas, kiedy cały świat walczy  z pandemią. Covid,  kwarantanna, dystans, dezynfekcja, izolacja, lekcje zdalne to słowa, które doskonale poznaliśmy w ostatnich latach.

Walka z Covidem utrudniła nam zbiorowe obchodzenie Święta Niepodległości.

O Polsce rozmawialiśmy w klasach i w domach przy monitorach. Aby uczcić  jej  święto wykonaliśmy kotyliony w barwach narodowych. 

 Poznawaliśmy też utwory związane z Polską. Klasy drugie śpiewały pieśni legionowe, a  klasy pierwsze nauczyły się wesołej piosenki „Jestem Polką i Polakiem”. Oto ta piosenka wykonaniu klas I a, I b , I c : PIOSENKA.

Najtrudniejsze zadanie miały klasy trzecie. Uczyły się bowiem „Hymnu Warmińskiego” . Klasa III b  poznała ten utwór Feliksa Nowowiejskiego w wersji rapowej i klasycznej - Hymn.

Klasy drugie i trzecie stworzyły księgę z życzeniami dla naszej Ojczyzny - KSIĘGA. Klasy pierwsze  przygotowały album pt. Olsztyn- moja Mała Ojczyzna - ALBUM.