W listopadzie dzieci z klasy III A rozwijały swoją wyobraźnię  poprzez tworzenie postaci fantastycznych.

Patyczki, gumowe rękawiczki, butelki, skarpetki i rękawiczki były doskonałym materiałem do pracy.