We wrześniu dzieci z klas: 1a, 1b, 3a przystąpiły do Międzynarodowego projektu edukacyjnego "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki". 

Projekt ten skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, świetlic i bibliotek szkolnych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Jego cel to : rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody, wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Składa się z trzech modułów: "Podróże małe i duże", "Naukowy zawrót głowy", "Na ratunek" i trwa cały rok szkolny.