Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja realizowany jest w klasie 3c przez nauczycielki p. Darię Niedzwiecką oraz Paulinę Fiksiak.

Projekt ten skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Realizowany przez Nas projekt zakłada cykl zajęć w ciągu roku szkolnego, obejmujący rozmowę o uniwersalnych wartościach poprzez dyskusje, zabawy, zajęcia muzyczne, plastyczne i ruchowe.

Pięć razy do roku skupiamy się na nauczaniu jednej wartości zgodnie z harmonogramem projektu. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności. Do końca projektu pozostały jeszcze 2 moduły. Za zrealizowane do tej pory trzy, zespół klasowy 3c otrzymał certyfikaty.