W maju, uczniowie klas I-III ze świetlicy szkolnej uczestniczyli, w cyklu zajęć Czy znasz ten kraj? przygotowanych przez bibliotekę szkolną.

Poznawaliśmy historię i położenie geograficzne naszego kraju. Odszukiwaliśmy na mapie rzeki i główne miasta Polski, oglądaliśmy portrety władców, obrazy wielkich bitew utrwalonych przez malarzy. Uczniowie dowiedzieli się, jak powstawały pierwsze miasta/grody, szkoły, kim byli wojowie, rycerze. Podczas zajęć prezentowany były książki historyczne, popularno-naukowe i legendy znajdujące się w naszym księgozbiorze.

Podsumowaniem był quiz nawiązujący do tematyki zajęć. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody - kolorowanki ilustrujące królów i bohaterów naszego kraju, z notką biograficzną.

Zajęcia pokazały, że dzieci interesują się dziejami, legendami, ciekawostkami Polski. Chętnie dzielą się wiadomościami zdobytymi podczas wycieczek, podróży i rozmów z rodziną.