Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego biblioteka szkolna zorganizowała konkurs skierowany do uczniów klas trzecich.

Rywalizowały ze sobą trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy. Uczniowie zmagali się z zasadami pisowni: uzupełniali dyktando, porządkowali wyrazy wg kolejności alfabetycznej, wyszukiwali w tekście części mowy, pisali odpowiednie wyrazy wielką literą. Z zaangażowaniem wykonywali zadania wykazując się dobrą znajomością reguł pisowni obowiązujących w języku polskim.

Uczestnicy otrzymali dyplomy, drobne upominki, a zwycięzcy- klasa III b- puchar.