17.12.2021 r. został ogłoszony szkolny konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie.

Celem konkursu było:

  • zachęcenie i motywowanie uczniów do zaangażowania, współpracy oraz działania na rzecz szkoły,
  • opracowanie logo – identyfikacji wizualnej, promocyjnej, informacyjnej Szkoły Promującej Zdrowie,
  • rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej,
  • umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu plastycznego.

Konkurs dedykowano wszystkim uczniom szkoły. Uczestnik musiał przedstawić autorski projekt. W pracy miały być zawarte treści mówiące o promocji zdrowia:

      – ruch na świeżym powietrzu (np. jazda na rowerze)

      – jedzenie warzyw i owoców

      – picie wody

      – sport

      – bezpieczeństwo (np. noszenie odblasków)

      – zdrowie psychiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Logo miało odznaczać się prostą formą pod względem graficznym i kolorystycznym. Każdy uczestnik konkursu mógł przesłać dowolną liczbę prac do 3 stycznia 2022 r.

W konkursie wzięło udział 32 uczniów. Laureatami zostali:

I m-ce Natalia Samsel, klasa VB

II m-ce Julia Hryniewicz, klasa VD

III m-ce Natalia Myślenik, klasa, VII D