Uczniowie klas VII w roku szkolnym 2021/2022, od listopada do maja, biorą udział w innowacji prowadzonej przez P. Martę Jaworską-Kret – „Elementy treningu zastępowania agresji". Uczniowie uczą się rozpoznawania własnych i cudzych emocji, ćwiczą sposoby radzenia sobie z agresją, złością i stresem.

Przez cały rok szkolny 2021/2022 uczniowie klas IV biorą udział w programie wychowania komunikacyjnego realizowanego na lekcjach techniki, które promuje bezpieczne zachowania będąc uczestnikiem ruchu, jako pasażer, rowerzysta i pieszy.

W ramach wspierania bezpiecznych zachowań uczniowie klas IV, V, VI i VIII zapoznali się we wrześniu  roku szkolnego 2021/2022 z zasadami postępowania w razie ogłoszenia alarmu: pożarowego, bombowego i terrorystycznego.

29.11.2021 w ramach działań szkoły starającej się o certyfikat ,,Szkoła promująca bezpieczeństwo" zostało zorganizowane spotkanie dla klas V-VIII z przedstawicielem Policji na temat „Odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w odniesieniu do zdarzeń motywowanych uprzedzeniami".

W ramach działań szkoły ubiegającej się o certyfikat „Szkoły promującej bezpieczeństwo", zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami olsztyńskiej Policji dla najstarszych klas VII i VIII:
21.02.2022 r. "Czy ponoszę jakieś konsekwencje...? Odpowiedzialność prawna nieletnich".
Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach działań ryzykownych i odpowiedzialności prawnej, którą będą musieli ponieść.


17.03.2022 r. "Cyberzagrożenia" - podczas tego spotkania, uczniowie zapoznają się z zagrożeniami internetowymi i odpowiedzialnością karną za działania niezgodne z prawem.

W II okresie roku szkolnego 2021/2022, w ramach zajęć pierwszej pomocy w klasach VIII, uczniowie zapoznali się ze środkami ochrony osobistej. Ćwiczyli poprawne i bezpieczne zdejmowanie rękawiczek jednorazowych dbając o bezpieczeństwo własne jako ratowników.

Klasy I-III wzięły udział w konkursie "Bezpieczne przejście przyszłości".