Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. W procesie uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych dziecko ma możliwość wykorzystania wolnego czasu, utrwalenia poprawnych nawyków w komunikowaniu się z ludźmi, form zachowania aprobowanych przez społeczeństwo; może rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

W pracy świetlicy wyróżniamy następujące formy:

  • Zajęcia artystyczne: malowanie, rysowanie, śpiew, słuchanie muzyki, gra na instrumentach, małe formy teatralne;
  • Zajęcia techniczne: praca z materiałem przyrodniczym, szycie, lepienie, pieczenie, prace konstrukcyjne z papieru;
  • Zajęcia ruchowe: gry zespołowe, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy integracyjne;
  • Zajęcia kultury żywego słowa i medialne: opowiadanie, baśnie, legendy, czytanie, czasopism i książek, rozwiązywanie zagadek, rebusów, karty pracy, własna twórczość poetycka, oglądanie filmów i programów edukacyjnych.

Pomagają one odnaleźć się w grupie, wspomagają rozwój psychiczny i emocjonalny, uczą współpracy, hamują zachowania agresywne. Ważną formą aktywności w świetlicy jest zabawa dzięki której dziecko zdobywa nowe sprawności i umiejętności, rozwija fantazję i wyobraźnię twórczą; jest też pewnym rodzajem "oddechu", odprężenia w rytmie dnia.

Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olsztynie otwarta jest w godz. 6.45 - 16.45.

Ramowy plan dnia pracy świetlicy:
• 6.45 – 9.00 zajęcia własne, zabawy w świetlicy,
• 9.00 – 11.00 zajęcia programowe,
• 11.00 – 13.30 obiad, zajęcia według zainteresowań dzieci,
• 13.30 – 14.00 zajęcia programowe, spacer, zabawy na boisku,
• 14.00 – 16.45 odrabianie lekcji, zabawy swobodne.

Godziny wyjść na obiad dzieci przebywających w świetlicy: 11.00, 11.40, 12.40. O godzinie 13.00 pod opieką nauczyciela świetlicy, obiad jedzą dzieci nie uczęszczające do świetlicy z klas I – III, drugiej zmiany lekcyjnej.

Świetlica SP3 to miejsce, w którym wszyscy potrzebujący uczniowie klas I - VI oczekują na lekcje lub na rodziców po lekcjach. Dwie ładne, przestrzenne sale, dobrze wyposażone w zabawki, gry świetlicowe, sprzęt sportowy i książki uatrakcyjniają dzieciom pobyt w świetlicy. Wykwalifikowana kadra nauczycieli zapewnia wszystkim swoim podopiecznym bezpieczeństwo i miłą atmosferę, a atrakcyjne zajęcia i zabawy rozwijają ich zainteresowania.