Koszt obiadów w m-cu październiku wynosi:

Dla uczniów 19 dni x 5,00 = 95,00

Wpłat należy dokonywać od 22 IX 2022r. do  28 IX 2022r.

Osoby, które korzystały ze stołówki w m-cu wrześniu a nie chcą korzystać w październiku proszone są o zgłoszenie tego faktu, ponieważ płatność naliczana jest automatycznie i nie ma możliwości jej anulowania.

 Odliczenia za zgłoszone nieobecności są przeksięgowane na m-c następny      ( październik), proszę o sprawdzenie na platformie PUO- stołówka. 

Zakup obiadów  odbywa się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły lub poprzez platformę PUO ( stołówka -IOpłaty , PAYBYNET)

Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za jaki dokonywana jest płatność.

 W przypadku pracownika proszę podać imię i nazwisko, miesiąc.

Przed dokonaniem wpłaty należy złożyć deklarację, którą można pobrać poniżej.

 

Ponawiam prośbę do Rodziców i Opiekunów o dopilnowanie dzieci korzystających z obiadów, aby posiadały Olsztyńską Kartę Uczniaponieważ karta jest niezbędna do wydania posiłku.

W przypadku zgubienia/zniszczenia karty należy jak najszybciej wyrobić duplikat

Opłata za duplikat Olsztyńskiej Karty Ucznia

W przelewie należy napisać : Za duplikat Olsztyńskiej Karty - imię i nazwisko, klasa ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olsztynie.

Wpłata 1,00 zł.

na konto nr: 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430

   


Pliki do pobrania:

Zarządzenie dyrektora szkoły (.pdf)

Regulamin stołówki (.pdf)

Deklaracja 2022 (.doc)

Rezygnacja (.doc)