Koszt obiadów w m-cu LUTYM wynosi:

Dla uczniów 17 dni x 5,00 = 85,00

Wpłat należy dokonywać od 23 .01. 2023r. do  27 .01. 2023r.

Osoby, które korzystały ze stołówki w m-cu styczniu a nie chcą korzystać w  m-cu lutym proszone są o zgłoszenie tego faktu, ponieważ płatność naliczana jest automatycznie i nie ma możliwości jej anulowania.

 Odliczenia za zgłoszone nieobecności są przeksięgowane na m-c następny (luty), proszę o sprawdzenie należności na platformie PUO- stołówka i taką kwotę proszę wpłacić.

Zakup obiadów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły lub poprzez platformę PUO ( stołówka -IOpłaty , PAYBYNET)

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA WPŁAT NA OBIADY

od dnia 01.02.2023 r nowy numer konta:

16 1030 1508 0000 0008 2307 0001 Citi Handlowy

 W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za jaki dokonywana jest płatność.

Deklaracja do wypełnienia PDF

Tylko wypełnienie i złożenie dokumentu w szkole upoważnia Państwa dziecko do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu   w Olsztynie.

Deklarację należy dostarczyć do sekretariatu lub do skrzynki znajdującej się przed górnym wejściem do szkoły.

Rezygnacja PDF