Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkół podstawowych
na rok szkolny 2022/2023

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie obejmuje ulice: