W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z różnymi placówkami wspierającymi procesy dydaktyczno-wychowawcze szkoły.

Ważne adresy

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W OLSZTYNIE
ul. Turowskiego 3
10-685 Olsztyn
tel. 89 527 20 03, 89 527 40 17

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PUNKT POMOCY SPOŁECZNEJ NR 7
ul. Świtezianki 4 A
10-465 Olsztyn
tel. 89 521 04 44

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W OLSZTYNIE REWIR DZIELNICOWYCH
ul. Pana Tadeusza 6/Ip.
10-461 Olsztyn
tel. 89 539 04 34

MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
Al. Wojska Polskiego 8
10-225 Olsztyn
tel. 89 535 77 78 (79)
tel./fax. 89 535 77 80
Informacje i zapisy: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30


  • Dział Pomocy Rodzinie – Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78
  • Dział Profilaktyki - Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78
  • Dział Terapii – ul. Pstrowskiego 36, tel. 89 533 58 22
  • Klub Integracji Społecznej – ul. Metalowa 5, tel. 89 533 58 22
  • Dział Pomocy Rodzinie "PROMYK" Olsztyn, ul. Niepodległości 85 tel. 89 521 35 13

MZPITU oferuje:

  • pomoc psychologiczno-terapeutyczną dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej,
  • wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci objętych pomocą naszego Punktu Pomocy poprzez indywidualne konsultacje dotyczące przyczyn trudności osobistych w relacjach z dziećmi,
  • indywidualne /lub grupowe/spotkania psychoedukacyjne skierowane do dzieci krzywdzonych w celu podniesienia ich umiejętności psychospołecznych oraz do rodziców w celu podnoszenia ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
  • podejmowanie i monitorowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia dziecka, w celu ochrony go przed krzywdzeniem.