Pedagog specjalny

Plan pracy pedagoga specjalnego 2022/2023

pokój nr 19    tel. 89 533 12 70 wew. 23

 

Magda Witka

Poniedziałek
8.30 - 14.00
Wtorek
9.05 - 10.05
Środa
11.00 - 14.00
Czwartek
12.00 - 13.00
Piątek
9.00 - 11.00
13.00 - 15.30