Uczniowie w trakcie akcji zbierania żywności dla potrzebujących

W dniach 2-3 grudnia 2022 roku wolontariusze z naszej szkoły we współpracy z Caritas wzięli udział w XXI zbiórce żywności pod hasłem „Tak, Pomagam!”.

uczniowie tworzący kartki

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

Zasady przyznawania punktów