10 czerwca 2022 r. został podsumowany i rozstrzygnięty konkurs „Bezpieczna Szkoła”.

Udział w konkursie wzięli uczniowie klas IV - VIII, każda klasa wykonywała plakaty dotyczące zagadnień bezpieczeństwa:

Klasy 4.    Zasady bezpieczeństwa w szkole (poruszanie się, przebywanie na stołówce itp.).

Klasy 5.    Bezpieczne spędzanie czasu wolnego (ferie, wakacje, czas wolny po szkole).

Klasy 6.    Cyberprzemoc, hejt, bezpieczeństwo w sieci.

Klasy 7.    Asertywność.

Klasy 8.    Agresja wśród dzieci i młodzieży. Sposoby rozładowywania emocji.

Cele konkursu:

Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole:

  • popularyzacja problematyki związanej z bezpieczeństwem,
  • kształtowanie w dzieciach nawyków zachowań probezpiecznych,
  • uwrażliwianie na istniejące zagrożenia,
  • zachęcenie do twórczego, plastycznego zinterpretowania problematyki związanej z ryzykownymi i probezpiecznymi zachowaniami.

Każda klasa wykonuje plakaty zgodnie z przypisanym do klasy tematem, format A3 (duży blok techniczny), plakat – (rysunek i napis) – technika dowolna (farby, pastele, kolaż – kolorowy papier, wydrukowane ilustracje, flamastry).

Wyniki konkursu i nagrody:

Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplom oraz ocenę celującą z plastyki.

Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność, staranność i estetyka wykonania.

Laureatami zostali:

Klasy 4.    Klasa IV C - Lena Świderska, Kamila Ponichtera,

Klasy 5.    Klasa V A - Blanka Bacławska, Pola Bacławska, Natalia Huk,

Klasy 7.    Klasa VII C - Marcin Binek,

Klasy 8.    Klasa VIII C – Kinga Gosk, Marta Majewska,

 GRATULUJEMY!

Dagmara Kowalska, Urszula Mozol, Maja Pietkiewicz