10 czerwca 2022 r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs pt. ”Wiem, co jem”.

Zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu w formacie A4 swojego ulubionego, zdrowego produktu spożywczego oraz krótkie opisanie jego zalet i wartości odżywczych.

Cele konkursu:

  • rozwijanie sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych,
  • rozbudzanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,
  • propagowanie zdrowego, świadomego odżywiania.

Forma, technika, materiały: praca indywidualna, płaska, wykonana dowolną techniką (malarstwo, pastele, kredka, promarkery, kolaż, techniki mieszane).

Ocena prac:

  • pomysłowość i estetyka wykonania pracy,
  • plastyczne podejście do tematu – tematem jest jeden ulubiony, zdrowy produkt spożywczy (owoc, warzywo, napój, każdy produkt np. kasza, ryż, jogurt itp.).

Wyniki konkursu i nagrody.

Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych 32 prac wyłoniło laureatów konkursu:

I m-ce Zofia Kapiszka klasa VII B

II m-ce Nikola Góreczna klasa V B

III m-ce Gabriela Charukiewicz klasa VI B

Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami oraz oceną celująca z plastyki.

Gratulujemy!

Urszula Mozol, Dagmara Kowalska