30.05.2022 r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny dla klas IV – VI. Wpłynęło 11 prac.

W ramach konkursu każda klasa IV i V wykonywała pałkę sztafetową, z którą biegła w biegu sztafetowym klas IV – V.

Pałkę należało wykonać z rurki tekturowej z ręcznika papierowego lub z plastikowej butelki po napoju 0,5 l., którą należało ozdobić wykorzystując dowolne materiały plastyczne (farby, kredki, pastele, kolorowy papier, materiały tekstylne i inne).

 Cel konkursu:

  • Edukacja ekologiczna - wykorzystanie różnorodnych materiałów (odpadów), aby nadać im użyteczny charakter, nowe "życie".
  • Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nią.
  • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej.
  • Popularyzacja aktywności sportowej.

 Do wykonania pracy można było wykorzystać tylko materiały, które będą trwale złączone z pracą i nie ulegną oderwaniu. Materiały muszą być bezpieczne i nie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia.

 Oceniane było: kreatywność, pomysłowość, staranność wykonania, wrażenie estetyczne i oryginalność pracy.

 Laureatami zostali:

I miejsce Anna Konobracka kl. IV C

II miejsce Blanka Grabowska kl. IV B

III miejsce Julia Michałowska-Miszkurka kl. V D

Gratulujemy

 Urszula Mozol

Dagmara Kowalska