27.05.2022 r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny dla klas IV – VIII pt.: „Przeglądaj tylko bezpieczne stronki, uważaj na dziwne linki i ikonki”. Zgłoszono 10 prac.

W ramach konkursu należało wykonać plakat, pracę plastyczną realizującą hasło: „Przeglądaj tylko bezpieczne stronki, uważaj na dziwne linki i ikonki ” z zakresu działań „PRZECIWDZIAŁANIE CYBERPRZEMOCY”.

Technika dowolna (pastele, farby, kredki, kolaż), możliwa forma komiksu, plakatu, format prac: A3 lub A4, można było też wykonać pracę w grafice komputerowej – format pracy A4.

Ocenie podlegało: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka i samodzielne wykonanie pracy.

CELE KONKURSU:

  1. Plastyczna realizacja tematu z zakresu działań „PRZECIWDZIAŁANIE CYBERPRZEMOCY” – propagowanie bezpiecznych i mądrych sposobów korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych pod hasłem: „Przeglądaj tylko bezpieczne stronki, uważaj na dziwne linki i ikonki”.
  2. Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat niebezpieczeństwa, które bezpośrednio i pośrednio obecne jest wokół nas (dostrzeżenie problemu niebezpieczeństwa w cyberprzestrzeni).
  3. Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z sieci oraz propagowanie zachowań pozytywnych.
  4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności plastycznej.
  5. Stworzenie możliwości do prezentacji własnej pracy twórczej.

 

Laureatami zostali:

I miejsce Gabriela Charukiewicz kl. VI B

II miejsce Kaja Siemianowska kl. IV C

III miejsce Katarzyna Dąbrowska kl. V A

Gratulujemy

Dagmara Kowalska

Urszula Mozol