Wrzesień 2022 r. – spotkanie w szkole o godz. 1700 

07.09.2022 r.  

Październik  2022r.   

19.10.2022 r.  

Grudzień 2022r. -powiadomienie na piśmie o przewidywanych ocenach niedostatecznych                           

14.12.2022 r.  

Styczeń 2023r. – podsumowanie pracy w I okresie 

08.02.2023 r.  

Marzec 2023r. 

15.03.2023 r.  

Maj 2023r. - powiadomienie na piśmie o przewidywanych ocenach 

17.05.2023 r.