Doradca zawodowy:

- aktualizuje, gromadzi i udostępnia informacje o szkołach, kierunkach placówek ponadpodstawowych

- aktualizuje, gromadzi i udostępnia informacje o lokalnym rynku pracy

- współpracuje z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem

- współpracuje z doradcami zawodowymi z innych szkół

- współpracuje z Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego - sieć doradców zawodowych, Powiatowym Urzędem Pracy       

- pomaga uczniom ukierunkować ich dalszą ścieżkę edukacyjno-zawodową

- koordynuje wyjścia uczniów na Dni Otwarte do szkół ponadpodstawowych

 

Ścieżki kształcenia

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

źródło: https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/