Dyrektorzy  |  Nauczyciele  |  Administracja i obsługa

Główna księgowa
Elżbieta Szmit
Starszy specjalista d.s. płac
Marta Wieromiej
Kierownik gospodarczy
Ewa Filipowicz
Beata Dąbrowska
Starszy specjalista 
(kancelaria)
Danuta Choma
Specjalista d.s. kadr
Marta Pilecka
Specjalista
Michał Cackowski
Urszula Bąkowska
Intendent
Jadwiga Żebrowska
Kucharz
Dariusz Skonieczka
Pomoc kuchenna
Dorota Szczepańska-Merchel
Zdzisława Kuzia
Halina Szyszko
Barbara Malinowska
Woźna
Elżbieta Omelańczuk
Woźny
Jarosław Bujnik
Szatniarka
Joanna Jurga
Pracownik do pracy lekkiej
Marcin Szabat
Konserwator
Andrzej Gołębiowski
Sprzątaczka
Halina Szyszko
Iwona Fiedorowicz
Mirosława Bartkiewicz
Justyna Kluk
Dozorca
Tomasz Gałązka