W czwartek 24 lutego odbył się klasowy konkurs kaligrafii "Mistrz pióra". 

Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed wielkim postem w kalendarzu chrześcijańskim.

  Uczniowie naszej szkoły uwrażliwiani są na los osób niepełnosprawnych. Każdy chętnie pomaga osobom, którzy z racji niepełnosprawności  maja trudniejszą codzienność.

Dnia 15 lutego dzieci z klasy 1a przystąpiły do wspólnego przygotowania drugiego śniadania. 

Do wykonania lodowej krainy dzieci wykorzystały różne materiały.