Dnia 7 i 8 czerwca 2022r. odbył się szkolny konkurs matematyczny dla klas drugich i trzecich. W konkursie uczestniczyli przedstawiciele wytypowani przez wychowawców.

Celem konkursu było:

  • promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki
  • rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy uczniów
  • zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych
  • wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi

W wyniku konkursu wytypowani zostali laureaci:

I miejsce 

Antoni Zwoliński klasa 2a

Zofia Lipowska klasa 3c

Maciej Kowalski klasa 3b

II miejsce

Wiktor Sowiński klasa 2c

Zuzanna Olsztyn klasa 2a

Kacper Bednarczyk klasa 3b

III miejsce

Tomasz Domino klasa 2a

Nikodem Zomkowski klasa 3b

Michał Korejwo klasa 3a

Tymon Sudenis klasa 3d

Organizatorzy: Marzena Wiecierzycka i Wioletta Stempel