Podręczniki do Religii obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

Klasa I

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauki religii dla klasy I.

 

Klasa II

To jest mój Syn umiłowany. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauki religii dla klasy II.

 

Klasa III

Kto spożywa Moje ciało, ma życie. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauczania religii w klasie III.

 

Klasa IV

Jestem chrześcijaninem. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauki religii dla klasy IV.

 

Klasa V

Bóg nas szuka. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauczania religii dla klasy V.

 

Klasa VI

Jezus nas zbawia. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauczania religii dla klasy VI.

 

Klasa VII

Twoje Słowo światłem na mojej drodze. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauczania religii dla klasy VII.

 

Klasa VIII

Ty ścieżkę życia mi ukażesz. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauczania religii dla klasy VIII.

 

Uwaga:

W tytule podręcznika musi być uwzględnione dla Archidiecezji Warmińskiej.