W listopadzie, w bibliotece szkolnej, z okazji Święta Niepodległości uczniowie klas 7-8 rozwiązywali krzyżówki patriotyczne dotyczące dziejów naszego kraju. Hasła dotyczyły postaci historycznych, ważnych wydarzeń, symboli narodowych.

W październiku, w bibliotece szkolnej gościły klasy drugie. Tematem była JESIEŃ.

Konkurs literacki dla klas IV-VIII.

Biblioteka jest pracownią wspierającą realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Składa się z dwóch pomieszczeń. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny, czasopisma oraz dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Drugie pomieszczenie zajmuje księgozbiór, zgrupowany w poszczególnych działach. Wypożyczany jest on uczniom i pracownikom szkoły.