Biblioteka jest pracownią wspierającą realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Składa się z dwóch pomieszczeń. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny, czasopisma oraz dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Drugie pomieszczenie zajmuje księgozbiór, zgrupowany w poszczególnych działach. Wypożyczany jest on uczniom i pracownikom szkoły.

W czytelni, na co dzień uczniowie spędzają przerwy, czytają czasopisma i książki, korzystają z księgozbioru podręcznego lub z Internetu przygotowując się do zajęć. Czytelnia jest także miejscem, w którym uczniowie oczekują na lekcje oraz zajęcia dodatkowe.

Wszystkie te działania służą upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów, są przykładem bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Integrują społeczność uczniowską.

W bibliotece organizowane są konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne; wystawy książek i prac dziecięcych. Tradycją jest m.in. uroczyste Pasowanie Pierwszoklasistów na Czytelnika Biblioteki Szkolnej, obchody Święta Bibliotek, Dnia Języka Ojczystego, Święta Niepodległości oraz inne przedsięwzięcia związane z promowaniem czytania,  kultury języka i tradycji naszego kraju.